Yuri had beautiful hands. Very relaxing. Thank you xoxo